ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΤΡ.

 

Πρόεδρος: Ευθύμιος Φασούλας
Αντιπρόεδρος:
Κωνσταντίνος Γιώτας
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Τουλάκης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Κωσταράς
Ταμίας: Δημήτριος Παπαγιαννόπουλος
Μέλος: Ευθύμιος Γάτσιας
Μέλος: Θωμάς Κωτούλας

Πρόεδρος:

Ευθύμιος Φασούλας

Αντιπρόεδρος:

Κωνσταντίνος Γιώτας

Γενικός Γραμματέας:

Ιωάννης Τουλάκης

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:

Αναστάσιος Κωσταράς

Ταμίας:

Δημήτριος Παπαγιαννόπουλος

Μέλος:  Ευθύμιος Γάτσιας
Μέλος:  Θωμάς Κωτούλας

 

Loading...